Учениците от 8 “а” клас на ОУ “Васил Левски” представиха резултатите от работата по проект “Обучение след 8 клас в професионалните гимназии в Ботевград”, реализиран в часовете по Информационни технологии. Компютърната разработка включва подробна информация и снимков материал от посещенията на осмокласниците в ПГТМ “Христо Ботев” и ТПГ “Стамен Панчев”. Учениците споделиха, че посещенията са били изключително полезни за тях, тъй като им е била предоставена възможност да разгледат отблизо материалната база и да се информират за специалностите, които предлагат учебните заведения.
“Проектът все още не е финализиран. Той ще приключи, когато всеки ученик подаде в определения срок заявление за продължение на образованието си в избраното училище, обобщи Нели Дудова, преподавател по Информационни технолигии в ОУ “Васил Левски". –Съвместната работа по проекта имаше и друга цел – да научи децата да работят в екип. Смятам, че и тя е изпълнена успешно”, допълни тя.
Един от ценните уроци, които получиха учениците в рамките на проекта, бе как да съхраняват важните документи в дома си, каза още Нели Дудова.
Представянето на резултатите от работата по проекта “Обучение след осми клас в професионалните гимназии в Ботевград” се състоя в учителската стая в присъствието на ръководството на училището, класния ръководител на 8 “а” клас Николинка Цочева, родители. Специален гост на осмокласниците бе директорът на ТПГ “Стамен Панчев” Соня Малинчева. Присъстваха и преподаватели от професионалната гимназия.
Соня Малинчева поздрави учениците и техния преподавател за идеята да проучат възможностите за професионално обучение в Ботевград. “Това са изключително отговорни деца, които не са безразлични къде ще продължат образованието си. Обучението в ТПГ “Стамен Панчев” дава възможност за придобиване на професии, които са добре платени и са сред най-търсените на пазара на труда. Освен това, завършилите професионална гимназия с висок успех могат  да продължат образованието си във висши учебни заведения. Тази година наши ученици постигнаха високи резултати на предварителните изпити в Техническия университет и в СУ “Климент Охридски”, каза директорът на ТПГ “Стамен Панчев” и апелира към родителите да помогнат на децата си при избора на подходящо учебно заведение.