РИОКОЗ – Софийска област уведомява, че за периода 07.06. – 13.06. 2010 г. държавните здравни инспектори от отдел “Контрол на нехранителни стоки и обекти“ са извършили 102 бр. проверки на обекти в Софийска област, подлежащи на текущ здравен контрол.  Издадени са 10 бр. предписания. Направени са 20 огледа за регистрация на обекти. Взети са 34 проби води за лабораторен анализ. 

За същия период държавните здравни инспектори от отдел “Контрол на хранителни обекти и храни“ са осъществили 130 проверки на територията на Софийска област.

Съставени са 2 акта – 1 брой за нередовна лична здравна документация в магазин за хранителни стоки в село Леснево и за лоши смивове в кухненски блок на детска градина в село Церово. Издадени са 2 броя предписания – за извършване на ремонт в механа в Долна Баня и в ресторант в Боровец. Извършени са 23 огледа за регистрация на обекти по Закона за храните. Взети са 20 проби храни и 40 смивове за лабораторен контрол.

През изминалия период на територията на Софийска област са регистрирани общо 37 случая на остри заразни заболявания срещу 32 случая за предходния. Заболяванията се разпределят както следва: чревните инфекции - 8 случая срещу 4 случая за изминалата седмица. Регистрирани са: 8 случая на ентероколит – по 2 случая в общините Самоков и Елин Пелини и по 1 случай в Ботевград, Етрополе, Пирдоп и Костинброд. 

За отчетния период са регистрирани 23 случая на морбили – 9 случая в Долна баня, 7 случая в Ихтиманска община, 3 случая в Ботевградска община, 2 случая в Етрополска община и по 1 случай в Сливнишка и Правешка общини. Установени са и 3 случая на коклюш – 2 в Самоковска и 1 случай в Свогенска община, и 3 случая на туберкулоза – 2 в Годечка община и 1 случай в Елин Пелин.

За периода 07.06 – 13.06.2010 год. не са регистрирани хранителни токсикоинфекции и епидемични взривове на територията на Софийска област.