Здравните инспектори от отдел “Контрол на хранителни обекти и храни” са съставили акт на заведение в Ботевград за лоша текуща хигиена. В съобщението на РИОКОЗ не е уточнено за кое заведение става въпрос.
За периода 7-12 септември 2010 год. инспекторите от отдел “Контрол на хранителните обекти са извършили общо 134 проверки на територията на Софийска област. Съставени са 5 акта. За същия период инспекторите от отдел “Контрол на нехранителни стоки и обекти” са извършили 87 проверки на обекти в областта, подлежащи на текущ здравен контрол. Съставен е 1 акт и е направено едно предписание. 
През изминалия период на територията на Софийска област са регистрирани общо 11 случая на остри заразни заболявания срещу 18 случая за предходния. Заболяванията се разпределят както следва: чревните инфекции - 10 сл. срещу  11 сл. за изминалата седмица. Регистрирани са: 9 сл. на ентероколит – 2 сл. от Костинброд и по 1 сл. от Ихтиман, Ботевград, Пирдоп, Своге, Драгоман, с.Джурово и с.Лесново. 1 сл. на салмонелоза е установен в Елин Пелин. Регистриран е 1 сл. на варицела в Самоков.
Не са регистрирани хранителни токсикоинфекции и епидемични взривове на територията на Софийска област.