На 14 юни, след постъпили сигнали на граждани, болнични мениджъри и представители на местната власт, омбудсманът на България Гиньо Ганев организира широка обществена дискусия под надслов “Пациентът между правото на медицинска помощ и делигираните бюджети”. В нея се включиха пациентски и съсловни организации, здравните власти, граждани, общественици. Сред активните участниците в срещата, които изразиха своето мнение, бе и управителят на МБАЛ - Ботевград д-р Филип Филев. Преди броени дни той получи писмо с позицията на омбудсмана на България Гиньо Ганев по някои въпроси, свързани със здравното обслужване на населението.

“Налагането на делегираните бюджети практически премахва конкуренцията в сектора на медицинските услуги. Това рефлектира най-неблагоприятно върху пациентите, които са най-заинтересовани от това в среда на честна конкуренция да могат да направят своя информиран избор къде да се лекуват. Неизбежен резултат от премахване на конкуренцията е влошаването на качеството на медицинските услуги, свидетелство за което са зачестилите съобщения за лекарски грешки и пострадали в резултата на това пациенти. Делегираните бюджети и регулативните стандарти пряко ограничават достъпа на пациентите до медицинска помощ. Мнозина от тях са принудени да заплащат за медицинските услуги, макар да са здравноосигурени и като такива да имат гарантиран достъп, съгласно Конституцията и законите на страната. С други думи, разумно е и се налага делегираните бюджети да бъдат премахнати.
Освен това, изглежда, че е нужно да повторя някои от изводите, които бяха детайлно аргументирани в Становището на омбудсмана от 20 август 2009 г. “Относно правата на човека и лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ”, а именно, че:
Лимитирането на дейността на една болница води до неравнопоставеност на пациентите;
Лимитирането на медицинската помощ ограничава правото на пациента да получи своевременна и качествена медицинска помощ.
За съжаление, до този момент направените в цитираното Становище препоръки не бяха взети предвид при формиране на здравните политики.
Днес констатирам, че проблемите на българското здравеопазване са се увеличили. Констатирам също, че правата на пациентите в България не са добре защитени, а някои от взетите напоследък административни решения имат характер на бъдещо ограничаване на тези права. Подчертавам, че това е неприемливо, още повече, че в много от случаите правата на пациента и правото на живот са едно и също нешо”, се казва в част от писмото на омбудсмана.
Гиньо Ганев изразява пред д-р Филев надеждата си, че с общи усилия ще се гарантират правата на гражданите.