Предложения за поправки в Закона за движението по пътищата, публикувани на интернет страницата на МВР, предвиждат затягане на мерките по отношение на новите шофьори. Според изменението нов водач е всеки, който е придобил свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В и не са изминали 2 години от датата на неговото първоначално издаване. През първите шест месеца от датата на издаване на свидетелство за управление, новият водач да може да управлява моторно превозно средство само в присъствието на предната седалка за пътници, на водач притежаващ категория В или по-горна,със стаж не по-малък от 4 години, предвиждат поправките. Проектопредложението предвижда моторно превозно средство, управлявано от нов водач, да има задължително залепен на предното стъкло горе в дясно и на задното стъкло горе в ляво предупредителен знак за нов водач по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.
Целта на тези мерки е намаляване на жертвите по пътищата по вина на нови водачи. За периода 2000-2010г. по вина на нови водачи са загинали 1225 души, а 12046 души са ранени.
Увеличаване на глобите при нарушение на Закона за движението по пътищата, предвиждат нови текстове за промени в закона, които са публикувани на интернет страницата на МВР. Проектопредложението предвижда лице, което управлява моторно превозно средство, ако не притежава и не е притежавало свидетелство за управление на моторно превозно средство да се наказва с глоба от 300 до 800 лв. От 200 до 600 лв. и лишаване от правоуправление за срок от 2 месеца е предлаганата санкция за лице, което е лишено от това право по административен или съдебен ред или не притежава свидетелство за управление от съответната категория. От 200 до 500 лв. се предвижда да бъде глобата за лице, на което е отнето свидетелството за правоуправление. От 300 до 1000 лв. пък е предложението за наказание на собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на неправоспособно лице или на лице, което е под въздействието на алкохол или друго упойващо вещество.
Досега санкциите по някои от тези нарушения бяха от 100 до 300 лв.
Когато някое от тези нарушения е извършено повторно проектът предлага глобата да е от 400 до 1500 лв. Сега тя е от 200 до 500 лева.