Мечтата на българина да седи зад бюро в държавно ведомство се завръща. Шеметна кариера очаква професионалистите в администрацията. На всеки 6 месеца чиновникът ще се радва на по-висока заплата и длъжност, ако е блеснал с ум и труд. Издигането в йерархията е заложено в административната реформа, която предлага вицепремиерът Симеон Дянков. Тя трябва да бъде одобрена от Министерски съвет днес. Целта е да се стимулират можещите служители във ведомствата.
На всеки 6 месеца ще се прави пълна атестация за работата на чиновниците. Досега заплатите на служителите рядко скачаха, преди да изтекат 3 години и началникът не повиши в ранг своя подчинен. С реформата отличниците могат да си докарат заплата като в частния сектор.

С промените ще се даде възможност хората с добро образование и богат професионален опит да започват работа в администрацията не с най-ниската заплата за съответната длъжност. Те ще могат да стартират направо от второ или трето ниво. Ще има и стимули за привличане на млади кадри във ведомствата.
Освен това ще се въведе нов Единен класификатор на длъжностите в администрацията (ЕКДА). Чрез него ще се уеднаквят изискванията за заемане на един и същ пост в различните служби. При разработването на новия класификатор ще се вземат предвид заплатите за сходни дейности в частния сектор. В държавната администрация вече ще има длъжност "стажант". За една година управление на ГЕРБ броят на административните структури вече е намален от 115 на 106, а щатът на чиновници и полицаи е свит с близо 11 000. Да бъдат съкратени още 22 административни структури и поне 2500 чиновници, предвижда следващата стъпка от административната реформа.