Десетки деца от ромския етнос не са обхванати от задължителните имунизации. Те нямат лични лекари, които да се грижат за здравето им. Никой не се интересува от тези проблеми, от които последиците могат да бъдат много сериозни. Разразилата се епидемия от морбили е само една част от тези последици. Това каза д-р Стойна Петрова по време на редовната сесия на ОбС, която се проведе миналата седмица. Тя каза още, че заедно с колегата си от ОбС с д-р Валери Радков са готови да имунизират децата, но преди това трябва да се определи техният брой, за да се направи заявка за необходимите ваксини. Д-р Петрова подчерта, че в тази връзка е търсена помощта на местните ромски организации, но без резултат.
За решение на проблема с неимунизараните деца ще бъде организирана кръгла маса, в която ще вземат участие представители на съответните институции, неправителствени организации и други. Друга тема, която ще бъде поставена за дискутиране е обхващането на ромските деца в детските градини и училищната мрежа.
Предложението за провеждане на кръгла маса направи съветникът Йордан Йорданов.