Всяка втора автогара е с нарушения, показа проверката на всичките 170 автогари на територията на цялата страна. Акцията беше стартирана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на 29 юни 2010 г. във Варна, съобщава пресцентъра на транспортното министерство.

Най-често срещаните нарушения са:

Липса на навеси и осветление на секторите за тръгване и спиране на автобусите;
Неработещи или липсващи уредби за звукова информация за тръгващите и пристигащите автобуси;
Тоалетни, неотговарящи на изискванията на РИОКОЗ;
Не е осигурено отопление на чакални за есенно–зимния период;
Липса на хоризонтална маркировка върху твърдата настилка на площадките на автогари;
Липса на помещения за приемане и съхранение на багажа;
Липса на оборудвани стаи за майки с деца;
Липса на табла в чакалните с цените на билетите по всяко направление;

От началото на месец август 2010 г. започват повторни проверки по всички автогари в страната. При установяване на неизпълнение на предписанията, ИА „Автомобилна администрация” ще налага строги санкции, като максимални глоби и дори закриване на автогари.

Целта на акцията е да се провери реалното състояние на всички автогари в страната, тъй като подобна цялостна проверка до момента не е извършвана. Тази проверка ще даде нужната информация за предприемане на адекватни и бързи мерки за подобряването на състоянието и условията в автогарите, както и услугите, предлагани на гражданите и фирмите в тях.