На извънредната сесия на ОбС, която ще се проведе в понеделник, кметът Георги Георгиев ще внесе докладна за създаване на Дневен център за възрастни хора в Ботевград. Идеята за предложението е въз основа на оценка на потребностите на жителите в пенсионна възраст, направена от общината съвместно с Дирекция “Социално подпомагане” – Ботевград.

Услугите, които ще предлага Дневният център, са: осигуряване на храна; оказване на помощ при попълване на молби, документи и други; организиране на културни дейности; провеждане на беседи и дискусии по различни проблеми на възрастните хора; информиране на целевите групи за възможности и достъп до социални услуги; предотвратяване на конфликти на напрежение.
При предоставяне на тези услиги възрастните хората ще останат интегрирани в обществото, ще участват активно в организиране на инициативи за споделяне на опита и знанията им с по-младите поколения, ще им бъде осигурена подкрепа в рамките на общината, както и адекватна защита на техните права, пише в докладната на градоначалника.

Дейността на Дневния център ще стартира от 1 януари 2011 година. Услугите му ще ползват 40 жители на общината. Обслужващият персонал ще се състои от 4 човека. За функциониране на Дневния център общината ще отпусне 55 040 лева. В сумата са включени разходите за заплати и осигуровки на персонала, както и за издръжка на възрастните хора, които ще ползват социалните услуги.