Русия ще може да имплантира нанотехнологии в човешкия мозък през 2025 година, съобщава lenta.ru.
Програма за развитие на електронната промишленост предвижда след 18 години пускане в производство на наноелектронни устройства, които ще осъществяват безжичен контакт на мозъка с външния свят.
В проекта ще бъдат инвестирани 250 милиарда рубли, като до 2011 година финансирането ще бъде от бюджетите на федералните целеви програми.
Освен това Русия ще си сътрудничи с развитите страни за привличане на допълнителни средства и технологии.
През август правителството прие целева програма за развитие на инфраструктурата на наноиндустрията до 2010 година. За изпълнение на програмата са предвидени 28 милиарда рубли.