РИОКОЗ – Софийска област уведомява, че за периода 30.08. – 05.09. 2010 г. държавните здравни инспектори от отдел “Контрол на нехранителни стоки и обекти“ са извършили 69 бр. проверки на обекти в Софийска област, подлежащи на текущ здравен контрол. Съставен е 1 акт – за нередовна лична здравна документация и е издадено 1 предписание. Направени са 2 огледа за регистрация на обекти. Взети са 4 проби води за лабораторен анализ.

За същия период държавните здравни инспектори от отдел  “Контрол на хранителни обекти и храни“ са осъществили 150 бр. проверки на територията на Софийска област. Съставени са 6 акта – 4 бр. за нередовна лична здравна документация в обекти в Елин Пелин, Ихтиман, с.Лакатник и с.Томпсън; 1 бр. за лоша текуща хигиена – в кафе-аператив в Етрополе и 1 бр. за тютюнопушене на работното място – в бистро, Костинброд. Издадено е 1 предписание за извършване на ремонт в сладкарски цех, Ботевград. Извършени са 13 огледа за регистрация. Взети са 70 смивове от кухненски блокове на детски заведения - за лабораторен контрол. Взети са 4 бр. проби вода от детски заведения – за лабораторен анализ.

През изминалия период на територията на Софийска област са регистрирани общо 18 случая на остри заразни заболявания срещу 19 случая за предходния.
Заболяванията се разпределят както следва:
Чревните инфекции - 11 сл. срещу  17 сл. за изминалата седмица.
Регистрирани са:
9 сл.  на  ентероколит –  4 сл. от Елин Пелин и по 1 сл. от Годеч, Ботевград, Костинброд, Сливница и Костенец;
2 сл. на вирусен хепатит – по 1 сл. от Долна баня и Златица.
Капкови инфекции – регистриран е 1 сл. срещу същия брой за предходната седмица:
1 сл. на епидемичен паротит – от Костинброд.
Не са регистрирани хранителни токсикоинфекции и епидемични взривове на територията на Софийска област.