РИОКОЗ – Софийска област уведомява, че за периода 27.09. – 03.10. 2010 г. държавните здравни инспектори от отдел “Контрол на нехранителни стоки и обекти“ са извършили 92 бр. проверки на обекти в Софийска област, подлежащи на текущ здравен контрол. Издадени са 2 предписания. Направен е 1 оглед за регистрация на обект. Взети са 14 проби води за лабораторен анализ.

За същия период държавните здравни инспектори от отдел  “Контрол на хранителни обекти и храни“ са осъществили 132 бр. проверки на територията на Софийска област.
Съставени са 4 акта – 2 бр. за нередовна лична здравна документация в заведение за обществено хранене и магазин за хранителни стоки в с.Доспей и 2 бр. за тютюнопушене в закрити работни помещения в магазин за хранителни стоки и заведение за обществено хранене в Ботевград и Горна Малина. Извършени са 8 огледа за регистрация на обекти по Закона за храните. Издадено е 1 предписание – за разработване на система за управление на безопасност на храните в производствен обект в с.Видраре. Взети са 44 отривки – за лабораторен контрол.

През изминалия период на територията на Софийска област са регистрирани общо 8 случая на остри заразни заболявания срещу 13 случая за предходния.
Заболяванията се разпределят както следва: чревните инфекции - 6 сл. срещу  12 сл. за изминалата седмица. Регистрирани са: 2 сл. на вирусен хепатит – 1 сл. от Самоков и 1 сл. от Костинброд; 4 сл.  на  ентероколит – 2 сл. от Костинброд и по 1 сл. от Костенец и с.Скравена.

Капкови инфекции – регистрирани са 2 сл. срещу 1 сл. за предходната седмица: 1 сл. на морбили – от с.Душанци; 1 сл. на ТБК -  от Костинброд.

За отчетния период на територията на Софийска област не са регистрирани хранителни токсикоинфекции и епидемични взривове.