През период 11-17 октомври на територията на Софийска област са регистрирани общо 11 случая на остри заразни заболявания срещу 8 случая за предходния. Заболяванията се разпределят както следва: чревните инфекции - 7 сл. срещу  4 сл. за изминалата седмица.
Регистрирани са: 7 сл.  на  ентероколит –  по 1 сл. от Драгоман, гара Бов, Лакатник, с.Врачеш, Костинброд, Пирдоп и с.Априлово.
За отчетния период регистрираните капкови инфекции са 4 сл. срещу 4 сл. за предходната седмица: 3 сл. на варицела – от Пирдоп, с.Опицвет и с.Душанци; 1 случай на туберкулоза -  от Ботевград.
Не са регистрирани хранителни токсикоинфекции и епидемични взривове на територията на Софийска област, съобщават от РИОКОЗ – София област.