През периода 22.11 – 28.11. 2010 год. на територията на Софийска област са регистрирани общо 14 случая на остри заразни заболявания срещу 10 случая за предходния. Те се разпределят както следва:
чревните инфекции - 5 сл. срещу 7 сл. за изминалата седмица.
Регистрирани са: 4 сл. на ентероколит –  2 сл. от Костинброд и по 1 сл. от Долна Баня и Елин Пелин; 1 сл. на вирусен хепатит – от .Етрополе.

 За периода регистрираните капковите инфекции са 9 срещу 2 за предходната седмица:
2 сл. на варицела – Пирдоп;
4 сл. на туберкулоза –  по 1 сл. от с.Челопеч, с.Чеканчево, Костенец и Ботевград;
1 сл. на бактериален менингит – от Продановци;
1 сл. на скарлатина – от Костинброд
1 сл. на вероятен епидемичен паротит – от Божурище.
 

Не са регистрирани хранителни токсикоинфекции и епидемични взривове на територията на Софийска област.