Кметът Георги Георгиев ще предложи на ОбС да гласува за отпускане на 47 000 лева, необходими за подмяна на дограмата на ОУ “Н.Й.Вапцаров”. Докладната е включена в дневния ред на сесията, която ще се проведе следващия четвъртък. В нея е записано, че средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на община Ботевград.