Днес Община Ботевград изплати общо 30 700 лева финансова помощ на 60 майки, подали заявления в периода 01.10. - 31.12.2020 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


26 майки с висше образование са получили по 600 лева. 26 майки със средно образование са получили по 500 лева. По 300 лева са изплатени на 5 майки с основно образование. 3 майки без образование са подпомогнати с по 200 лева.


Средствата за изплащане на еднократна финансова помощ на майките са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.