Днес Община Ботевград изплати общо 30 900 лева финансова помощ на 58 майки, подали заявления в периода 01.04. - 30.06.2021 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


24 майки с висше образование са получили по 600 лева. 28 майки със средно образование са получили по 500 лева. Една майка със средно образование е подпомогната с 1 000 лв. за близнаци. По 300 лева са изплатени на 5 майки с основно образование.


Средствата за изплащане на еднократна финансова помощ на майките са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.