В сградата на общинската администрация се проведе първото заседание на общинската преброителна комисия в състав: председател - Малина Петрова, временно изпълняващ длъжността “секретар” на община Ботевград, зам.-председател - Веселка Николова, началник отдел АОКП към общинската администрация, и членове - Светла Иванова, началник отдел “Икономическа и бизнес статистика” в Териториално статистическо бюро – София област, Даниел Дилов, кмет на село Литаково, Сашо Денкин, кмет на село Врачеш.
По време на срещата Светла Иванова разясни, че срокът за набирането на преброители на населението и контрольори на процедурата по преброяването е от 10 ноември до 10 декември 2010 год. Лицата попълват автобиография и заявление по образец и ги подават в общинската администрация или в съответното кметство. Преброителите и контрольорите ще подписват клетвена декларация с цел защита на личните данни на гражданите.
Очаква се община Ботевград да получи софтуер, който ще раздели населените места на преброителни райони. Едва след това ще има яснота за броя на преброителите и контрольорите, които ще се занимават с преброяване на населението в нашата община.
"На едни преброител ще се паднат за преброяване 80 сгради и 250 човека, но тези цифри могат да бъдат “плаващи”, каза Светла Иванова. Тя представи ценоразпис, според който за едно преброено лице се плаща 1.40 лв., за една преброена сграда – 0.30 лв., за сграда във вилна зона – 3.60 лева. Тези цени обаче могат да претърпят промяна, стана ясно по време на заседанието.
На преброителите и контрольорите ще бъдат издадени специални карти, които ще им служат за легитимация пред гражданите. Срокът за преброяване е 2 седмици, като през първата преброителите нямат право да влизат в домовете. През първата седмица гражданите могат да се включат в онлайн преброяването, като за целта попълват специални въпросници в сайта на Националния статистически институт. При успешно обработена и валидирана електронна карта, системата ще генерира уникален код, който трябва да се представи на преброителя. Попълването на всички позиции във въпросника е задължително.
Преброяването може да започне от 1 февруари или от 1 март 2011 год., ще се извършва всеки ден от 8 до 20 часа. Гражданите, които не допуснат преброители в домовете си или предоставят невярна информация, ще бъдат санкционирани по Закона за административни нарушения и наказания. Глобата е в размер на 60 лева.