Към 1-ви февруари 2011-та населението на България е 7 351 234 души. Това показват експресните резултати от преброяването на населението.
72 ,9 % души живеят в градовете или 5 357 633 души. Останалите 27,1 % или 1 993 601 души живеят в селата. Жените в България са 3 770 897 или 51 % от българското население, а мъжете са 3 580 337 или 49 % от българското население. Това означава, че на 1000 мъже се падат 1053 жени.
Децата от 0 до 17-годишна възраст са 16 % или 1 172 208. 65 % са лицата от 18 до 64-годишна възраст или 4 789 967. 19 % от българското население е над 65-годишна възраст или 1 389 059.