Успешно приключи програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица" за 2010 г, съобщиха от Българския червен кръст. Прилагането й се осъществи от Държавен фонд - Разплащателната агенция, а на БЧК като партньор бе възложено раздаването на продуктите. В Ботевград храните се раздаваха от склада, който се намира в СБА.
Бенефициенти по програмата бяха хора, които са получавали енергийни помощи от държавата в периода 2009/2010 година. Списъците бяха изготвени от дирекция “Социално подпомагане”.
В рамките на три транша през годината социално слабите получиха хранителни продукти - брашно, захар, ориз, спагети, макарони и бисквити. Общото количество е над 38 килограма, съобщиха от БЧК.