Социално слабите гражданите, които имат право на хранителни  помощи, ще получат по 16 килограма храни. Пакетът включва леща, рибни консерви, грах, лютеница, бисквити и мед. Раздаването на помощите ще започне в сряда, а пунктът се намира в гаража на сградата на общината, до Социални грижи.
Списъците с правоимащите са изготвени от дирекция Социално подпомагане по определени критерии.