Тази вечер в малкия салон на читалище „Христо Ботев” се състоя официално  представяне на сборника „Градът с името на Ботев”, организирано от Съюз на независимите българските писатели, литературен клуб “Стамен Панчев” и общинска библиотека “Иван Вазов”. Представянето на книгата е част от празничната програма на общината, посветена на 1 декември - Ден на Ботевград. Събитието започна с рецитал и изпълнения на мъжка вокална формация при читалище „Христо Ботев”. Присъстващите изслушаха на крака песента „Сине мой”, написана по текст на Стамен Панчев. Премиерата откри Людмила Чудомирова, главен библиотекар. Тя представи официалните гости: Марин Кадиев, литературен критик, председател на Съюза на независимите български писатели, Матей Шопкин, поет, и Стефан Георгиев, издател на книгата „Градът с името на Ботев”.
Ето най-впечатляващото от изказванията за новата книга: 

Марин Кадиев: Сборникът е една малка енциклопедия за духовното и материално битие на този град, благословен от Бога. Тя трябва де се отпечата в хиляди екземпляри, за да я има във всеки дом, за да могат гостите на Ботевград да научат повече за него. След време тази книга ще се допълва и преиздава. Хубавото е, че тя не е политизирана. В нея присъстват и Цар Борис III, и Тодор Живков, и други личности, които са част от нашата история.
Сборникът „Градът с името на Ботев” е пример за духовност в нашия бездуховен свят. Тя е ценност в съкровищницата на човешката цивилизация.

Стефан Георгиев: Прочетох два пъти книгата. Тя много ме обогати и ми даде отговор на въпроса защо Ботевград е толкова обичан град. Защото в него се развива духовността.
Силно съм впечатлен от учениците-творци. Пожелавам повече млади хора да се включат в литературното движение на Ботевград.

Матей Шопкин: Нямах физическа възможност да прочета всичко, което е отпечатано в сборника. Но що се отнася до включените стихотворения и разкази, съвестта ми е чиста, тъй като от години аз познавам почти всички литературни творци от Ботевград. С някой от тях ме свързваха трайни приятелски чувства. В този ред на мисли ще спомена имената на едни от най-талантливите представители на художествената литература от Ботевград. За жалост те не са между живите, но техните творби присъстват в сборника, в сърцата и душите на всички, които обичат българското художествено слово. Предполагам, че сами се досещате, че става дума за поетите Георги Северов, Димитър Сотиров, Иван Стамболиев, Константин Константинов. Мисля, че в сборника те са представени достойно с едни от най-силните си поетически изповеди. В една кратка поредица от известни имена не мога да отмина: Митрофан Велев, този самороден поет, който има свръх оригинален почерк; Петко Томов, поет, балетрист, публицист, който е един от основните стожери в сборника; Любен Томов, който независимо от натрупаните години е уверен, че "Никой не може да убие любовта" и че "Не може никой да закрие свободата". Всъщост тези два стиха на Любен Томов и „Да знаеш, че има любов” от Георги Северов биха могли да бъдат мото на сборника „Градът с името на Ботев”. Сред многото имена на поетите ще спомена Дечко Йорданов, Иван Гълъбов, Иван Каменов, Иван Райчинов, Мико Дончев, Петко Павлов, Пейо Пеев, който е талантлив, оригинален поет, и други. Поздрав към балетристите Петко Коцев, Богдан Томов, към когото имам някаква особена сърдечна обич, Георги Виденов – един изключителен разказвач. Защо досега не споменах нито едно име на жена? Защото, скъпи приятели, всички поетеси в Ботевград са много талантливи. Разбира се, те пишат предимно за любовта към родината, към любимия мъж, децата, майката и родния дом.
Най-хубавото в сборника е последният раздел „Ученическо творчество”. Това е надеждата! Аз вярвам на тези момчета и момичета.
В заключение Матей Шопкин изпълни стихотворението „Роден град”, написано от Бисер Иванов, ученик в ПГТМ „Христо Ботев”. След това покани и останалите млади автори, присъстващи на премиерата, да изпълнят по едно свое стихотворение, публикувано в сборника. Тимур Жигулин, Станислава Стоянова и Мария Маринова, възпитаници на Техникума, се отзоваха на поканата.

На финала на представянето директорът на Исторически музей – Ботевград Тодорка Коцева връчи поздравителен адрес на литературен клуб „Стамен Панчев”. „Поздравявам местните писатели, защото те са не само общественици, а и сътрудници на музея”, каза тя.

Сборникът "Градът с името на Ботев" може да бъде закупен във фоайето на читалище "Христо Ботев". Цената на книгата е 6 лева.