Вчера в общината е внесена подписка против застрояване на бившия Руски пазар с 24-метрова сграда – Дневен център за рехабилитация и интеграция на деца с увреждания. Подписката е подкрепена от 305 човека. Чрез нея гражданите завяват, че не е целесъобразно точно в центъра на града да се изгражда Център за интеграция и рехабилитация на деца с увреждания. Подписалите се срещу инвестиционното намерение на собствениците на частния имот изразяват несъгласие с височината на сградата, с евентуалното премахване на площадното пространство между павилионите, разположени след бившия Руски пазар и изграждане на улица за достъп до имота, както и срещу евентуалното премахване на самите търговски обекти.


Подписката не е приключила. Вчера след внасянето й бяха събрани още 120 подписа. Всички подписи, които ще бъдат събрани в следващите дни, също ще бъдат внесени в общинската администрация, уведомиха организаторите. Това са Татяна Филчева, Павел Райновски, Иванка Андреева, Кристина Маринова и Юлия Андреева.


 


 


 


.