Във връзка с предвидения в Закона за българските лични документи удължен срок на валидност на изтичащите през 2010 година лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства /СУМПС/, от дирекция „Български документи за самоличност” напомнят: Съгласно статистиката 90 000 лични карти със срок до май 2010 година, все още не са подменени и са с изтекъл срок на валидност.
Изтичащите само през 2010 година лични карти и СУМПС ще важат още 6 месеца след датата на валидността им, и то единствено на територията на България.

От МВР припомнят следното:
1.Срокът на валидност на лична карта/СУМПС е до 29 декември 2010 г. Нейната валидност се удължава автоматично до 29 юни 2011 г. и за този период няма да се дължи глоба. В срок до 29 юли 2011 г. /т.е. 30 дни след изтичане на шестия месец/ е необходимо да се подаде заявление за издаване на нова лична карта/СУМПС, в противен случай се налага административна санкция /глоба/;
2. Срокът на валидност на лична карта/СУМПС е до 1 януари 2011г. В срок до 1 февруари 2011г. е необходимо да се подаде заявление за издаване на нова лична карта/СУМПС, в противен случай се налага административна санкция /глоба/.

Към момента в звената “Български документи за самоличност” в страната няма напрежение при административното обслужване, допълват от дирекцията и призовават гражданите, чиито лични карти са изтекли, да подадат заявления за нови документи.
Очаква се обаче, че приемът на заявления може рязко да нарасне през втората половина на 2011 и първите месеци на 2012 година поради изтичането на срока на валидност на голям брой издадени лични карти и СУМПС.
През януари 2011 година изтича срокът на валидност на 71 499 лични карти, а през декември следващата година техният брой е 283 121.
Припомняме, че в тримесечен срок след изтичането на срока на валидност на паспорт той следва да бъде върнат. В противен случай се налага административна санкция /глоба/ в размер – от 20 до 150 лв. Не е задължително подаването на заявление за издаване на нов паспорт.