Съветът на настоятелите на Училищно настоятелство “Бъдеще” при ОУ”Васил Левски” свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 15 януари (събота) от 09:00 ч в учителската стая на училището при следния  дневен ред:

1. Доклад на Съвета на настоятелите за дейността на Сдружението през 2010 г;.
2. Приемане на нови членове на Сдружението и обсъждане на програма за дейността му през 2011 г.;
3. Отчет за бюджета на Сдружението и събиране на членски внос.
                                                        

Отправяме покана за участие в поредното Общо събрание на Настоятелството. Ако можете да ни съдействате с предложения за обсъждане на предстоящата програма и привличане на повече обществено ангажирани личности, които не са безразлични към училището, молим да се свържете с нас до 05.01.2011 г.

Желаем весели Коледни празници, щастлива и успешна Нова година на вас и вашите семейства!

Съветът на настоятелите на УН"Бъдеще" при ОУ"В. Левски"-Ботевград
Телефони за връзка:  0723 66 240, 0888 820 692