Инспектори проверяват фирмите дали са прехвърлени дните за почивка

Отпуските пак станаха ябълката на раздора между социалното министерство, работодатели и синдикати. Прехвърлянето на дни от тазгодишната полагаема ваканция за ползване през 2011 г. може да се окаже проблем и много хора да загубят реално полагащите им се дни, алармираха от профсъюзите. Въпреки че новите разпоредби в Кодекса на труда предвиждат до 10 дни от платения годишен отпуск да се прехвърлят за следваща година, има пречки това да стане с отпуска за 2010 г. Според промените в кодекса подобно отлагане се разрешава само по "важни производствени причини" по преценка на работодателя. Преди това в началото на всяка година той е задължен заедно с работниците да изготви график за ползване на годишния платен отпуск. Промените при ползването на отпуските влязоха в сила от 3 август, така че разпоредбата да има график в началото на годината не може да бъде изпълнена, коментира Чавдар Христов от КНСБ. Освен това в много предприятия и ведомства не са се съобразили в оставащите пет месеца на годината работниците да пуснат писмено искане за целия отпуск и да получат писмен отказ от работодателя, което да гарантира правото им да вземат до 10 дни през следващата година.
От Главна инспекция по труда потвърдиха, че ще започнат целенасочени проверки дали се изпълняват графиците, дали има неправомерно прехвърляне за 2011 г. на повече от 10 дни и дали работниците са получили писмен отказ за ползване на целия годишен отпуск. Това може да бъде причина работодатели да не позволят служителите им да изчистят през 2011 г. неползвания отпуск, който им се полага за тази година, и така те да бъдат ощетени, смята Христов. Според него това в пълна сила ще важи за държавните ведомства. В частния сектор не се очакват много проблеми, коментира Ралица Иванова от фирмата за консултантски услуги "Рейвън кънсалтинг". Това е болезнен въпрос и все ще се намери договорка между работодатели и служители и ако трябва, със задна дата ще се направят графици, смята тя. В тази криза обаче според нея е възможно недобросъвестни работодатели да се възползват от забраната и да провалят остатъка от отпуска на служителите си.
Според КНСБ има и друг проблем - всички работещи са ощетени с влизането в сила на промените в Кодекса на труда от август, а не от началото на 2011 г. Отпускът за 2010 г. трябва да се раздели на две части - тази, която е заработена през първите седем месеца на годината и за която няма давност, да се използва в рамките на две години, и втората част, за която важи давността от две години, казва Чавдар Христов. Първата част е по-голяма като брой дни - 12 при общ платен годишен отпуск от 20 дни. Тези 12 дни би трябвало да може да се ползват, без да се поставя срок, така както разпореди Конституционният съд за натрупаните отпуски отпреди 1 януари 2010 г. Още по-ощетени са тези, които имат право на 30 дни годишен платен отпуск. За седемте месеца на годината им се полагат 18 почивни дни, за които не би трябвало да има ограничение за ползване. Според КНСБ Конституционният съд трябва да разтълкува този казус. В противен случай трябва да очакваме доста заведени дела за нанесени щети и не се знае как отделните съдилища ще решат спора, казва Христов. Затова синдикатите искат среща и с правителството, защото не са съгласни със становището на социалното министерство. Позицията на екипа на Тотю Младенов е, че новите текстове в кодекса важат за целия годишен отпуск през 2010 г.