Бюрото по труда в Ботевград да стане еталон в България – това предложение са направили експерти от Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика. Те посетили на място своето подразделение в нашия град и преценили, че е необходимо да бъде извършен ремонт на сградния фонд, за да бъдат достигнати европейските стандарти в това отношение.  За целта бил изготвен проект  за осигуряване на финансова помощ в размер на 250 000 лв. от Социалноинвестиционния фонд. 

Оставало само кметът на Ботевград Георги Георгиев да подпише, че е съгласен разработката да бъде реализирана на територията на общината, но това, за съжаление,  не се случило. Причинете за категоричното решение на градоначалника не са известни до този момент.  Ясно е само, че покривът на Бюрото по труда тече, в сградата няма рампи и асансьор за хора в неравностойно помещение, специално обособени приемни за безработни, както и съвременно оборудване.

Иначе налице са други предпоставки, заради които Бюро по труда – Ботевград трябва да бъде обявено за еталон – близост до столицата, помещава се в сграда, собственост на Агенцията по заетостта, обслужва три общини – Ботевград, Правец и Етрополе, и не на последно място – разполага с екип от професионалисти, които, по думите на работодатели и безработни лица, си разбират от работата.