Intel винаги са били много горди с името си. Но каква е неговата история и от къде идва то?

 На първо място Intel не са били Intel от първия ден на създаването си. В официална проява, Gordon Moore даде информация за една съвсем малка част от историята на компанията, а именно че първото име е било "Moore & Noyce Electronics". Разбира се това име не звучало кое знае колко добре в скептичната сфера на електрониката. "Gordon Moore and Robert Noyce" е използвано само в началото, колкото за да се обяви началото на компанията на хартия и бива сменено само няколко седмици по-късно.

 Ново име е предложено от дъщерята на Noyce и то е приято радушно от съучредителите. То разбира се било "INTegrated ELectronics" или Intel за по-кратко. Фактите говорят, че това име се оказва съвсем подходящо, но по това време името е било заето от верига хотели и средния запад. В крайна сметка Moore & Noyce Electronics купуват името от веригата и го променят на "Intel Corporation".

 Останалото, както казват - е история.