Специализирани временни приемни за потребители на услугите на трите мобилни оператора у нас ще бъдат отворени в понеделник, 11 април, съобщи Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Хората в няколко големи български градове ще имат възможност да изложат своите въпроси, свързани с качеството на предоставяните услуги от телекомите у нас. Специализираните приемни ще бъдат разположени в регионалните офиси на КЗП в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Враца и ще работят от 14.30 ч. до 17.30 ч.

Предходната кампания на КЗП за временни приемни в същите градове се проведе на 28 март. Адресите на специализираните приемни са публикувани на сайта на КЗП.

В приемната в София ще има представители на трите телекома, както и на КЗП, КРС (Комисията за регулиране на съобщенията) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

В градовете Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Враца поставените въпроси и подадените жалби ще бъдат приемани от експерти на КЗП и КРС и изпращани до мобилните оператори, които следва да реагират във възможно най-кратки срокове.