Тази сутрин се проведе 7-та отчетно-изборна конференция на организацията на инвалидите в община Ботевград. На форума присъстваха 223 делегати от града и селата. Конференцията започна с отчетен доклад за дейността на местната структура на инвалидите през последните пет години. Докладът бе представен от председателя на организацията Любен Лаков. Той подчерта, че вече се спазват наредбите за изграждане на достъпна среда за инвалиди във всички административни сгради, на тротоарните площи и паркингите, а автобусите на превозваческата фирма са снабдени с платформи за инвалидни колички. Любен Лаков изтъкна, че инвалидите в пенсионна възраст пътуват безплатно и благодари за това на общинското ръководство и ОбС.
“Съгласно чл.315 от Кодекса на труда, във фирмите и предприятията с персонал над 50 човека трябва да бъдат назначавани от 4 до 10 на сто трудоустроени лица. Радостен е фактът, че ръководителите се съобразяват с това изискване в трудовото законодателство. Така например в ЕПИК работят 73 хора с увреждания, 7 служители в общинската администрация са с решения на ТЕЛК, толкова са и работещите хора с увреждания в ОУ “Васил Левски”, 3-ма инвалиди работят в Дирекция “Социално подпомагане” и 3-ма в Дома за възрастни хора, и т.н.”, каза Любен Лаков.
Поздравление по повод отчетно-изборната конференция на инвалидите поднесе кметът на Ботевград Георги Георгиев. Той им пожела оптимизъм и вяра в бъдещето. Градоначалникът увери хората с увреждания, че общината ще продължава да им окозва помощ. Георги Георгиев обеща, че на редовното заседание на ОбС през този месец ще внесе докладна за отпускане на 60 000 лева за закупуване на хранителни продукти за инвалиди първа група с придружител.
Гост на форума бе Красимир Коцев – председател на Съюза на инвалидите в България и член на организацията на инвалидите в Ботевград. “За да може да се задейства цялото законодателство за хора с увреждания, трябва де се сработят още 46 закона и подзаконови нормативни актове. Тази година се предвижда хармонизация и промяна в законовите разпоредби. Идеята е към края на годината да се отиде към ратификация на конвенцията на ООН за хора с увреждания. Това ще даде допълнителни права и отговорности на инвалидите,  каза Красимир Коцев. Той допълни, че Съюзът на инвалидите ще настоява за промяна на гарантирания минимален доход от 65 лева., който гарантира всички плащания за инвалиди.
По време на конференцията бе утвърден проектобюджетът на общинската организация на инвалидите. Очакваните приходи са в размер на 6 450 лв. – 3000 лв. от общината и 3450 лв. от членско внос.
За председател на местната организацията на инвалидите, в която членуват 1278 човека, бе преизбран Любен Лаков. В новия УС влизат още: Богдана Петкова, Павлина Тодорова, Рени Николова, Светла Димитрова, Цветанка Цветкова, Красимир Коцев, Матей Павлов, Стефан Цацов.    
Сред гостите на конференцията бяха още: Цеца Иванова – секретар на общината, и Пенка Маринова, зам.-председател на ОбС на пенсионерите.