Над 15 организации се обявиха срещу предложения Закон за евтаназията, внесен от депутата от БСП Любен Корнезов. Текстът предстои да се гласува в четвъртък от Комисиите по Здравеопазването и Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към парламента. 

В своето отворено писмо организациите изразяват своята категорична позиция, че предложеният закон е неетичен и вреден както за гражданите, така и за системата на здравеопазването в България.

Сред изтъкнатите аргументи са възможностите за злоупотреби от страна на лекарите, повишаването тревожността при по-възрастните, при хората с увреждания и при неизлечимо болните, сериозните психологични последствия за лекарите и насърчаването на убийството при определени обстоятелства.

Организациите апелират към открит обществен дебат по темата за евтаназията, включващ специалисти от различни професионални области, и възразяват срещу опита обществото да получава едностранчива информация по този важен и актуален въпрос.

Припомняме, във варианта на Любен Корнезов се предвижда евтаназия да може да се извършва по искане на страдащия, когато той е пълнолетен и разбира значението на постъпката си, както и по искане на роднините му, когато болният не е в състояние да изрази волята си. Когато болният е непълнолетен, искането за евтаназия да се извършва по негова воля и със съгласието на неговите родители, предлага юристът. При малолетни искането за евтаназия да се прави от родителите с нотариално заверена писмена молба, залага проектът, цитиран от zdrave.net.

Любен Корнезов предлага искането за евтаназия да се разглежда и одобрява от комисия, назначена от министрите на здравеопазването и на правосъдието, която да се състои от трима лекари и двама юристи.

Решенията на комисията ще се вземат с пълно единодушие и ще могат да се обжалват пред петчленен състав на Върховния касационен съд. При евтаназия органите на лицето могат да бъдат трансплантирани на нуждаещи се граждани, пише още в законопроекта.