Над 8000 жители на общината трябва да подменят документите си тази година

През октомври са изборите за местни органи на управление и за президент на страната. С всичко друго около подготовката и провеждането на изборите, нас избирателите най-вече ни касае въпроса дали заради изтекъл срок за валидност на личните документи, няма да бъдем лишени от правото да гласуваме.
Над 8 000 са жителите на общината чиито документи изтичат до края на тази година. От МВР постоянно приканват да не се чака последния срок, а да се побърза с подаването на заявления за подмяна на личните документите. Още повече, че го няма големият наплив от чакащи пред гишетата на Районното и Областно управление. До миналата година имаше 6-месечна отсрочка след крайния срок за валидност, но тази година това правило вече не важи.
При изтекъл срок на документите се налагат и глоби от 20 до 150 лева. Не се смята, че документът е с изтекъл срок, ако този срок е след 31 декември тази година. Въпреки това могат да се подават заявление за подмяната на личните документи, чийто крае срок е през 2012 година. 
Каква е цената за подмяна на документите?
Първо трябва да се знае, че най-евтина е обикновената поръчка, цената на бързата се удвоява, а за бърза поръчка се плаща петорно таксата на обикновената поръчка.
За обикновена услуга заявлението се подава в Районното управление на МВР в Етрополе, а за бързата и експресната – в Областната дирекция на МВР.
За улеснение на големи групи от хора с не подменени документи Областната дирекция на МВР разполага и с мобилни групи, които ще отиват в съответното предприятие или фирма. При това положение ръководителят трябва да направи предварително списък на хората и със съответното заявление да изиска мобилната група да посети хората на място.
Заявленията за издаване на новите документи се подават лично или чрез упълномощено лице срещу старата лична карта. Подробностите около необходимите документи, съпътстващи заявлението, сроковете и таксите за подмяната на съответните лични документи можете да получите в паспортната служба в РПУ на МВР в Етрополе.