Личните документи – лична карта, международен паспорт и шофьорска книжка, са валидни до посочения в тях срок. Граждните, които имат стари документи, не са задължени да ги преиздадат преди да е изтекъл срокът на валидността им, съобщиха от местното полицейско управление. Оттам напомнят, че с шест  месеца се удължава валидността на документите за самоличност, чийто срок изтича в началото на 2010 г.