Платена публикация 

Полк. Николай Живков, кандидат за кмет на Ботевград и водач в листата на Коалиция "Промяна": Нашето послание е Общината в полза на хората! Ние предлагаме:

1.Работа в екип - пълно взаимодействие между кмет, Общинския съвет и администрацията на основата на взаимно уважение;

2.Открити, ясни и установени процедури при вземане на решения, проследяване тяхното изпълнение по прозрачен и надежден начин;

3.Разработване на стратегия за развитието на общината до 2025 година, с ясни и уточнени приоритети за периода 2011 - 2025 год. Осигуряване финансов ресурс основно от Еврофондове.

4.Превръщане на общината в привлекателно място за живеене. Отделяне особено внимание на опазване и съхранение на околната среда. Работа за осигуряване на чиста вода и чист въздух на жителите на общината;

5.Стилмулиране развитието на средния и малък бизнес, чрез оптимизиране на местни такси и данъци;

6.Създаване на условия за гарантиране сигурността, обществения ред и опазване имуществото на жителите на общината;

7.Работа по възстановяване на традициите в спорта на територията на общината;

8.Създаване на благоприятни условия за привличане на инвеститори и разкриване на нови работни места;

9.Приоритетни грижи за децата, младите хора и пенсионерите. Изграждане на трапезария за социално слаби хора;

10.Ангажиране на общината за подобряване на образованието и здравеопазването, чрез обновяване на материалната база;

11.Ефективно управление на общинската собственост и развитие на печеливша общинска икономика;

12.Провеждане на местни допитвания за проучване на общественото мнение по значими за жителите на общината въпроси. Да решим заедно за какво и колко да харчим;

13.Модернизиране административното обслужване в интерес и услуга на гражданите. Оптимизиране на процедурите на тези услуги;

14.Създаване обществен съвет с представители на общинския съвет, администрацията и бизнеса за контрол на финансовите средства, количественото и качественото изпълнение на обществени поръчки, възлагани чрез търгове и конкурси.

Предлагаме на всички, които споделят тези възгледи, да обединим усилията и волята си, за да осъществим управлението на общината с главен отличителен белег:

Обшината в полза на хората!

Гласувайте, като свободни хора! Не на страха, не на зависимостта, за да направите правилен избор! 

Гласувайте с бюлетина № 27!

на снимката: инж. Николай Живков, кандидат за кмет на община Ботевград от Коалиция Промяна