Последната 12-та редовна сесия на Общинския съвет, която се проведе на 11 октомври в ритуалната зала в НЧ „Тодор Пеев-1871” прибави към одобрения предварителен дневен ред още една точка – Отпускане на парични помощи на нуждаещи се жители на Общината.
В дневния ред преобладаваха въпроси, касаещи възстановяване на земеделски земи върху територията на Общината на съответните наследници. Всички предложения бяха подкрепени от съветниците.
Прие се предложението за промяна в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Съветниците одобриха разходите за командировки на  д-р Цено Глогов и на инж. Богомил Георгиев.
Одобрено беше и предложението за формиране на маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” – Етрополе за учебната 2011 – 2012 година.
Съветниците гласуваха  за отпускане на парични помощи на 6 нуждаещи се граждани от Общината.