Христо Андреев е новият председател на Общинския съвет

Началото на днешната първа, тържествена сесия на новоизбрания Общински съвет в Етрополе постави областният управител Красимир Живков.
Пръв положи клетва и подписа клетвения лист инж. Богомил Георгиев – избран за втори мандат за кмет на Общината. След като получи символите на кметската власт - ключа на Етрополе и медальона, инж. Богомил Георгиев благодари за доверието да бъде издигнат за отново за кмет и подчерта, че ще работи усърдно за изпълнение на поетите по време на предизборната кампания обещания.  
Избраните 17 съветника и двамата кметове на кметствата в Лопян Лако Кръстев и на Малки Искър Марин Маринов също положиха клетва и подписаха клетвените листове.
По традиция най-възрастният новоизбран общински съветник пое след това ръководството на сесията. В случая Марин Димитров обяви дневния ред от една точка, избиране на председател на Общинския съвет. Предложената и избрана от съветниците три членна комисия проведе избора и обяви резултатите.
Между предложените Христо Андреев и Мила Манчева, след тайно гласуване, спечели Христо Андреев. От пуснатите 17 бюлетини, 9 бяха за Христо Андреев, 6 за Мила Манчева, а 2 бяха обявени за недействителни.
Молитва, в съслужие с отец Огнян, за здраве благополучие и успешна и ползотворна работа на новия Общински съвет отслужи Ловчанският митрополит  н.в.п. Гавриил.
На сесията присъства и делегация от Бела Паланка, РСърбия, начело с кмета Александър Живкович.
Бяха още Светлин Танчев – народен представител от ПП ГЕРБ, Мария Кунина – заместник-областен управител и главният секретар на Софийска област Мая Цанова.
Сесията се проведе в Многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев-1871”, като присъстваха почетните граждани на Етрополе, досегашни съветници, изпълняващите длъжността кмет на кметствата в Лопян и малки Искър, кметски наместници, служители в Общинска администрация и граждани.