Съветът на настоятелите на Училищно настоятелство "Бъдеще" при ОУ"Васил Левски"-Ботевград кани граждани, политици и общественици, на които настоящето и бъдещето на училището не са безразлични, да вземат участие в Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе на 30 ноември 2011 г.(сряда) от 18:00ч  в учителската стая на учебното заведение.