Управителят на болницата д-р Филип Филев представи на съветниците отчета за приходите и разходите на МБАЛ за периода 1.01.- 30.11.2009 год. Както вече ви информирахме, болницата няма просрочени задължения и загуба за това време. 
Д-р Филев информира местните депутати, че за отчетния период болницата е направила 6000 биопсии, колкото се правят в университетските лечебни заведения. Той каза още, че в МБАЛ вече функционира нова апаратура за изследване на туморни маркери и хормони, както и че от следващата година предстои договаряне по нови клинични пътеки – за лечение на недоносени деца и инфекциозни болести.
Управителят на МБАЛ подчерта, че лекарите от доболничаната помощ продължават да изпращат пациентите си за лечение в други болници и с това ощетяват местното лечебно заведение.
Д-р Филев изтъкна, че МБАЛ – Ботевград няма задължения към персонала. “Лекарите, медицинските сестри и санитарките получават ваучери за храна на стойност 60, 50 и 40 лв. Болницата поема разходите за транспорт на санитарите, а от началото на 2010 год. този въпрос ще бъде решен и за медицинските сестри”, допълни управителят.
В момента средната работна заплата в болницата е 506 лева.

Съветниците приеха единодушно отчета и информацията и дадоха много добра оценка за работата на ръководството до този момент.

“Категорично можем да си направим извода, че общинската болница е преминала онези мътни води и е на отсрещния бряг. Това означава, че не я грози опасност от ликвидация и закриване. Мога само да благодаря на д-р Филев, че с неговия стил на работа прекрати порочната практика на досегашните управители – да източват болницата. Не трябва да се забравя и помощта на общинския съвет, който разреши на общината да изтегли кредит от близо 2 000 000 лева за погасяване дълговете на МБАЛ. Искам накрая да отправя само едно пожелание към персонала на лечебното заведение – да проявава повече човещина към пациентите”, каза кметът Георги Георгиев. Той бе категоричен, че МБАЛ - Ботевград ще продължи да функционира за разлика от други болници в страната.