Съдия-изпълнител Надя Василева ще съди собственичката на Етнографския център за заплаха и обида. Случаят датира от 7-ми февруари миналата година. Съгласно съдебно решение съдия-изпълнителката трябваше да направи опис на онази част от Етнографския център, която е собственост на Надка Арбова. Бизнес дамата обаче категорично отказа да допусне съдия-изпълнителката в имота си. Последваха обидни думи и заплахи срещу длъжностното лице. Надя Василева отмени описа за месец по-късно. На 7 март 2007 год. съдия-изпълнителката, придружена от полицаи, успя  да приведе в действие изпълнителния лист, издаден въз основа на съдебно решение. 

След това стана ясно, че Надя Василева е депозирала жалба в Районна прокуратура срещу собственичката на Етнографския център. Разпоредено бе разследване по случая. Да дадат показания в полицията бяха извикани и представители на местните медии, които следят как се развиват събитията около атрактивната сграда в центъра на града.