Започна местният референдум в Бургас за петролопровода Бургас-Александруполис, който анализатори смятат за "обречен на неуспех".

Въпросът, на който гражданите на общината са призвани да отговарят там е: "Одобрявате ли изграждането на петролопровода Бургас - Александруполис, с трасе на тръбопровода и с инсталации, разположени на територията на община Бургас?".

Според действащия Закон за допитване до народа, референдумът ще бъде легитимен, ако участват 50% + 1 от гласоподавателите. Пак според този закон има две отделни бюлетини - едната - с отговор "ДА", а другата - с "НЕ". За нуждите на референдума в Бургас са отпечатани общо 400 000 бюлетини.

Анализатори смятат, че референдумът е "обречен на неуспех". Но независимо, че договорът за строежа на петролопровода е вече сключен, референдумът дава възможност на гражданите и институциите в цялата страна да изговорят аргументите "за" и "против".

Референдумът обаче не може да създаде юридически пречки при изграждането на петролопровода Бургас-Алекасандруполис. Това е първият референдум, който се организира в страната след демократичните промени през 1989 година.