КРИНЧЕВИЯ КАМЪК

Всяка година по това време започват традиционните еднодневни излети до забележителни местности в района на общината.
Началото се поставя с този до Кринчевия камък, който ще бъде в събота на 07.01.2012 година.
Сборният пункт е площад Малки пазар, от където ще се тръгне в 08.30 ч. сутринта.
До късния следобед горе ще свири Етрополската духова музика.
След този излет следват тези на „Лишавия камък” над Вранещица, на „Камичето” или познато още като „Обия ден” и накрая популярният дори в страната излет на „Свети Атанас”.
Сравнително по-късно са излетите до Вранята вода в Ямна и зимният празник в с. Бойковец.