От утре сутринта тръгват и автобусите за селата, като от автогарата ще пуснат по-малките коли. Ще пътуват и училищните автобуси. Пътят до Джурово е проходим при трудни зимни условия. С направените отбивки на определени разстояния по трасето се облекчава при нужда разминаването и изпреварванията на превозните средства.
Има вече ток в Рибарица, в Лопян и в Махалата в Етрополе. Подобрява се и снабдяването на населението с най-необходимите хранителни продукти.
Тази вечер ще започне опесачаването на улиците.