Лесбийските са с по-голям шанс да бъдат назначени на работа от гейовете.

Това показват резултатите от проучване на институт Отворено общество за общественото мнение и нагласи към дискриминацията, съобщи news.bg.

Попитани са гражданите, а не работодателите, дали биха назначили различни уязвими групи на работа, ако са работодател.

38,2 % не биха назначили гей, 32% циганин, а 25,5 % от запитаните, ако са работодатели не биха назначили лесбийка.

23 % от анкетираните биха приели шефът им да е циганин, 26% не биха се притеснявали да работят за китаец.

Оказва се, че хората са най-толерантни към хората с увреждания.

40% заявяват, че биха приели шефът им да е с увреждане, 14% не се притесняват шефът им да е ХИВ-позитивен, 20% няма да се смутят, ако шефът им е хомосексуалист.

За разлика от служебните ангажименти по отношение на личния си живот се оказва, че не сме толкова толерантни.

На практика никой не иска да се ожени или детето му да сключи брак с ХИВ- позитивен или с циганин. Китайците пък за българите не са желан партньор.

Само 12% биха сключили брак с човек с увреждане.

Сред най-нежеланите за брак или за шеф са религиозните фанатици, наркоманите психичноболните, бившите затворници.

Противно на очакванията оказва се, че най-дискриминирани на религиозна основа у нас се чувстват протестантите - 36,4% от тях заявяват че са били дискриминирани. 17,5% от мюсюлманите смятат, че са били жертва на дискриминация.

Що се касае за пазара на труда оказва се, че най-много проблеми имат младежите на възраст 18 - 23 години. На 37% им е отказвана работа заради крехката възраст.

При възрастните в групата 46-60 години на над 30, 9 % им е отказвана работа заради възрастта.

Момичетата на възраст 18-25 години са с най-голям шанс да получат работа.

55,5% от анкетираните биха назначили младо момиче, ако са работодател, 44.8 % биха назначили момче в тази възрастова група, 47,8% биха назначили на работа многодетен родител. Оказва се, че не сме толерантни към бременните, хората с увреждания и хората от друго вероизповедание.