Два дни преди традиционния зимен поход до местността „Свети Атанас” над Етрополе, в Етрополския исторически музей се проведе среща на част от екипа, извършил разкопките през есента на миналата година,  с любители на историческите науки, учители по история, работници в музея, ученици и граждани.
Участваха д-р Анета Петрова – ръководител на екипа, доцент Диляна Ботева от Софийския университет, доцент Веселин Тепавичаров, също от Софийския университет и д-р Боян Думанов от Нов български университет София.
Срещата беше открита и ръководена от Наталия Савова – директор на Етрополския музей.
С кратко приветствие към гостите и с думи на благодарност към тяхната работа за разкриване и популяризиране на известни исторически обекти в Етрополе се обърна Росица Христова – заместник-кмет на Общината. На срещата присъства и Христо Андреев – началник на РИО на МОМН за Софийска област. В залата беше и Иван Стаменов – с лесо-техническо образование, но страстен любител на историческата наука от Скравена, Ботевградско и автор на книги за древната история на Ботевградския край.
Разкопките в м. „Свети Атанас”, които ще продължат и през тази година, се провеждат по проект на Софийския университет "Традициите в крак с времето", финансиран от МОМН и в партньорство с Историческия музей и СОУ "Христо Ясенов" в Етрополе.
Докато ръководителката на обекта д-р Анета Петрова и доцент Диляна Ботева правеха научното си изложение, на  видеостена „вървеше” подготвената предварително презентация.
Според тях в местността."Свети Атанас" не е правено проучване до есента на 2010 г., когато е извършено т.н. „теренно обхождане”. В началото на 2011 г. обектът е включен в Археологическата карта на България.
При разкопките са локализирани артефакти от различни исторически епохи - от късната желязна епоха, първото хилядолетие преди Христа.
Установено е, че местността е обитавана дълго време след това, та чак до Българското средновековие, та дори и през Османския период.
Предстои по-задълбочено проучване на разкритото в границите на крепостната стена, както и извън нея, защото не е изключено да се намерят останки на жилищни квартали.   
За Етрополе и Общината перспективите и възможностите, които се откриват след цялостното завършване на разкопките е обектът да се популяризира като туристическа забележителност с голямо историческо значение.
Затова трябва: 
-изграждане на път до обекта
-изграждане на екопътека
-поставяне на обозначителни табели
- да се разработи и като възможност за туризъм с коне.
След като отговориха на въпросите, гости и публика разгледаха обновената експозиция в зала "Археология" на І етаж