Продължава обявената от 30 януари грипна епидемия в Софийска област - само в община Самоков тя е отменена, считано от 06.02.2012 г.
В нивото на заболяемостта се наблюдава понижение спрямо данните от четвъртата седмица - 174,2 на 10 000 души срещу 252,7 на 10 000 души.
Възстановени са учебните занятия във всички училища на областта. Общопрактикуващите лекари и болничните заведения разполагат с антивирусни препарати, предоставени от РЗИ за лечение на болни. Медикаментите се отпускат по преценка на лекуващия лекар.
През петата седмица заболяемостта в страната е 178,55 на 10 000 души население. Боледуват лица от всички възрастови групи.
В Националната референтна лаборатория (НРЛ) по “Грип и остри респираторни заболявания” са изследвани с PCR 72 назофарингиални секрета от хоспитализирани болни. При 34 от тях е получен положителен резултат за грипен вирус тип А(H3N2). От началото на наблюдението на циркулацията на грипни вируси в страната - м. октомври 2011 г. до момента, са изследвани 337 проби. При 82 е доказан грипен вирус тип А като причинител на заболяванията. 77 от тях са с подтип (H3N2), при 5 не е установен подтип, а при  два от случаите е потвърден грипен вирус тип В.