С този въпрос започна разговора ни със застрахователния агент в Етрополския клон на Държавния застрахователен институт Цонка Крачунова.
Искахме да разберем, на фона на природните бедствия в страна, как се гледа на застраховането като на изход при критични ситуации.
Оказа се, че все повече хора искат да застраховат имуществото си. Така е й при нея. В сравнение с миналата година в ДЗИ са се увеличили доста случаите на застраховане. Застраховат се къщи, гаражи, сайванти. Особено тези с повишен риск от срутване заради снежни натрупвания или при наводнения.  
В тези трудни времена, в условията на криза застраховането се счита за по-сигурен начин за помощ при кризисни ситуации. От колкото на държавната помощ. В ДЗИ щетите се заплащат по пазарни цени.
Освен на имуществото, в ДЗИ предлагат застраховане още на животни и на моторни превозни средства. Атрактивната  застраховка „Живот” е съпроводена със спестовен влог.
И накрая ни заръча да напомним читателите на сайта, че „Застраховането е като спасителна лодка при застрахователни събития”.