Задълженията на болницата за такса смет към общината възлизат на 54 359 лв. В това число са включени и лихвите, които са в размер 3 765 лв. Те са начислени за просрочено време към 19 февруари 2008 год.

Новият управител на МБАЛ – Ботевград д-р Филип Филев е поискал от общината да удължи срока за погасяване на дължимата сума за такса битови отпадъци до края на тази година.