Със заповед на кмета Георги Георгиев, издадена в края на миналата година, е определена честота на извозване на отпадъците в Ботевград и селата през 2012 год.
За града,  Зелин и петте големи села отпадъците от кофи „Мева” се извозват един път седмично, а от контейнери „Бобър” – два пъти седмично. 
В останалите населени места – Боженица, Гурково, Елов дол, Краево, Липница и Радотина, извозваните на боклуците се извършва два пъти месечно. Може и по-често, ако възникне необходимост.