На днешното заседание на общинския съвет управителят на общинското дружество „ВиК - Бебреш” Гачо Гачев представи дългосрочен бизнес план за развитието на дружеството, както бе решено на предишната сесия. Кметът Георгиев обаче върна докладната и я характеризира като „недобре структурирана, необоснована и без подходяща финансова аргументация.”

На предложението на лидера на групата на БСП – Цветан Коцев общинската администрация да състави типов бизнес план, който да улесни управителите на общинските фирми, кметът отговори така: „Щом се возят на служебни джипове и имат секретарки, да си съставят сами бизнес плановете.” След това допълни, че управителите на общинските фирми трябва да защитят големите си заплати. "В предишни години се представяха много по-подробни и добре написани бизнес планове, от които е добре да се поучат сегашните шефове” - отсече градоначълникът.