С приоритет ще бъдат живеещите в замърсените градове. Парите ще се дават на жители на селища, които вече са газифицирани. Схемата за безвъзмездно финансиране е по предложение на екоминистъра Нона Караджова. За целта Международният фонд "Козлодуй" ще отпусне 10 млн. евро, с които ще се финансират желаещите да преминат на газ. От парите ще могат да се възползват около 8 хил. домакинства. По думите на еко-министъра схемата ще бъде отворена през есента. Идеята е домакинствата да финансират газификацията си сами, а след това при представяне на три платени сметки за газ, държавата да им възстановява 2500 или 3000 лв, което е половината от направените разходи.
От правителството обявиха, че идеята им е до 2020г. в България 30% от домакинствата да се отопляват на газ. Сега едва 3% ползват синьото гориво за битови нужди. 50 на сто от българите се отопляват с дърва и въглища.